Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

«Հիդրոտեխնիկական կառույցների հիմնատակեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 12:00 
Բեռնել
«Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք. Նախագծման նորմեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 11:45  
Բեռնել
«Առողջապահական օբյեկտներ. Առաջնային բուժօգնության շենքեր և շինություններ. Նախագծման նորմեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 11:30
Բեռնել
«Ամբարտակ գրունտային նյութերից» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 11:15 
Բեռնել
«Ամբարտակ բետոնե և երկաթբետոնե» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 11:00 
Բեռնել
«Տանիքներ և տանիքածածկեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 24-ը ժամը 10:45
Բեռնել
«Վտանգավոր բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 24-ը ժամը 10:30
Բեռնել
«Փայտե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 22-ը ժամը 12:15
Բեռնել