Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Փորձագետի ներգրավում

 • Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի լիցենզավորման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության շինարարության քաղաքականության և գնագոյացման մեթոդաբանության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի միջազգային համագործակցության և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության շինարարության քաղաքականության և գնագոյացման մեթոդաբանության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
  Հայտարարություն/Դիմումի ձև` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին Բեռնել
 • ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձանց մասին Բեռնել
  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձանց մասին Բեռնել
  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության և գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության շինարարության քաղաքականության և գնագոյացման մեթոդաբանության բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձի մասին Բեռնել
  Աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին Բեռնել
  Քաղաքաշինության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձի մասին Բեռնել
  Աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին Բեռնել
  Քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձի մասին Բեռնել
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության փորձագետի կողմից կատարված աշխատանքներ (30.06.2022թ.-30.12.2022թ.) Բեռնել
  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության փորձագետի կողմից կատարված աշխատանքներ (15.06.2022թ.-31.08.2022թ.) Բեռնել