Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենուտի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հուլիսի 23-ը ժամը 12:00  
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ռյա Թազայի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի հուլիսի 2-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենուտի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հուլիսի 2-ը ժամը 12:30
Բեռնել
Շենքերի չափագրման ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 21-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Արփունքի մոդուլային կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հուլիսի 8-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ռյա Թազայի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 11-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենուտի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 11-ը ժամը 12:30
Բեռնել
Բենզին, ռեգուլյար մատակարարում
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 20-ը ժամը 11:00 
Բեռնել
ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշի կրթահամալիրի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 10-ը ժամը 10:30
Բեռնել
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 4-ը ժամը 11:30 
Բեռնել