Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 17-ը, ժամը 11:30
Բեռնել
Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ը ժամը 11:30 
Բեռնել
«Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտներում իրականացվող աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման գործելակարգերը և պատասխանատու մասնագետների մասնագիտական բնութագրերը» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի մշակույթի տան կառուցման մնացորդային շինարարական աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 13-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ը, ժամը 11:30
Բեռնել
<<Բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների ավարտվածության աստիճանի որոշման, դրանց կառուցման ու վերակառուցման (վերականգնման, արդիականացման, վերազինման, ընմդլայնման, քանդման կամ ապամոնտաժման) արժեքում հաշվառվող հիմնական աշխատանքների, տեխնոլոգիական լուծումների ու կապիտալ ծախսերի խոշորացված կառուցվածք>> մեթոդական ուղեցույցի մշակման աշխատանքների կատարման պայմանագիր
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 12-ը, ժամը 11:00

Բեռնել
«Կառավարական առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ը, ժամը 11:00

Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի օգոստոսի 15-ը ժամը 11:00 
Բեռնել