Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի N4 հասցեում նոր ավտոկայանատեղիի կառուցման, առկա շինության վերակառուցման/հիմնանորոգման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 ապրիլի 26-ը ժամը 11:00
Բեռնել
Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայություններ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 մարտի 28-ը ժամը 10:30
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Հանրապետության հրապարակ» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 մարտի 18-ը ժամը 10:30
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 մարտի 18-ը ժամը 11:00
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Զորավար Անդրանիկ» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 մարտի 18-ը ժամը 10:45
Բեռնել
ՀՀ ոստիկանության շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 մարտի 18-ը ժամը 10:15
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Երիտասարդական» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 18-ը ժամը 10:00
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Գործարանային» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 18-ը ժամը 11:30
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի «Շենգավիթ» կայարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 18-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 14-ը, ժամը 12:00
Բեռնել