Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

Իրավաբան-փորձագետի ծառայություններ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ը ժամը 10:30
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման մնացորդային աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ը ժամը 11:00
Բեռնել
Բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային մատակարարում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի նոյեմբերի 9-ը ժամը 11:30 
Բեռնել
200 (192) սան/տեղ (8 խումբ), 100 (96) սան/տեղ (4 խումբ) և 50 (48) սան/տեղ (2 խումբ) հզորությամբ նախակրթական ուսումնական հաստատությունների (մսուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություններ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ը ժամը 11:30   
Բեռնել
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հոկտեմբերի 17-ը, ժամը 11:30
Բեռնել