Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Հրատապ համարվող կարիքների բավարարման վերաբերյալ հայտարարություններ

 

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 23-ի N952-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացվում են մարդկային զոհերի, մարդու առողջությանն ու շրջակա միջավայրին զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդու կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման հանգեցնող կամ նման իրավիճակներ առաջանալու վտանգի դեպքում հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և դրանց փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման գնման գործընթացները:

 

Գնումների կազմակերպման բաժին (+37411) 62-17-22, (+37411) 62-18-21

 

 

Շենքերի և շինությունների հետ կապված շինարարական աշխատանքների գնման ՀՀՔԿ-ՇԱՆԸ-22/1 ծածկագրով նախաորակավորման հայտարարություն

 

(անժամկետ)

Շենքերի և շինությունների հետ կապված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման ՀՀՔԿ-ՏՀԾՆԸ-22/1 ծածկագրով նախաորակավորման հայտարարություն

(անժամկետ)

Շենքերի և շինությունների հետ կապված շինարարական աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման ծառայության գնման ՀՀՔԿ-ՆՓՄԾՆԸ-22/1 ծածկագրով նախաորակավորման հայտարարություն

(անժամկետ)

Շենքերի և շինությունների հետ կապված շինարարական աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության գնման ՀՀՔԿ-ՆՓՓԾՆԸ-22/1 ծածկագրով նախաորակավորման հայտարարություն

(անժամկետ)