Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․ Սառնակունքի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 23-ը ժամը 11:15
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ռյա Թազայի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 23-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․ Ույծի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 23-ը ժամը 10:30

Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․ Գորայքի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 23-ը ժամը 11:00

Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Անգեղակոթի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 22-ը, ժամը 10:30
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ներքին Սասնաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 22-ը, ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Կոռնիձորի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 20-ը ժամը 10:30
Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Բռնակոթի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 20-ը ժամը 11:00 
Բեռնել
«Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների նախագծման կանոններ» ՀՀ կանոնների հավաքածուի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 10:15
Բեռնել
«Մարզական օբյեկտներ. Բաց տիպի մարզական շենքեր և շինություններ. Նախագծման նորմեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 26-ը ժամը 10:00
Բեռնել