Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Պետական տուրքերի դրույքաչափեր

Գործունեության տեսակը

Դրույքաչափերը ըստ դասերի (կարգերի)

Հաշվեհամարը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում (բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի)՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան

1-ի դաս՝   80.000 դրամ

2-րդ դաս՝ 40.000 դրամ

3-րդ դաս՝ 20.000 դրամ

900005169231
Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան

1-ին դաս՝ 100.000 դրամ

2-րդ դաս՝ 50.000 դրամ

900005002820
Շինարարության իրականացում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան 

1-ին դաս՝ 160.000 դրամ

2-րդ դաս՝ 80.000 դրամ

3-րդ դաս՝ 40.000 դրամ

900005169249
Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան

1-ին դաս՝ 70.000 դրամ

2-րդ դաս՝ 50.000 դրամ

900005166716
Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների հետախուզման և հետազննման ծառայությունների մատուցում՝ յուրաքանչյուր ներդիրի համար՝ տարեկան

1-ին դաս՝ 80.000 դրամ

2-րդ դաս՝ 40.000 դրամ

900005166724
Շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր ստանալու համար

1-ի դաս՝ 50.000 դրամ

  2-րդ դաս՝ 30.000 դրամ

3-րդ դաս՝ 10.000 դրամ

900005166732
Բարձրագույն աստիճանի վարկանիշավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար

1-ի դաս՝ 150.000 դրամ

  2-րդ դաս՝ 100.000 դրամ

3-րդ դաս՝ 50.000 դրամ

900005002838