Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Օրինակելի ձևեր

 • «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության գործունեությունների լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և Կառավարության 2011 թ. ապրիլի 7-ի N510-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
  27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1533-Ն
  Բեռնել (105 KB)
  «Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 788-Ն
  Բեռնել (78 KB)
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 777-Ն
  Բեռնել (73.5 KB)
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 775-Ն
  Բեռնել (112.5 KB)
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 774-Ն
  Բեռնել (77 KB)
 • Որոշում N 1533-Ն Բեռնել (1.3 MB)
  Որոշում N 788-Ն Բեռնել (1.8 MB)
  Որոշում N 777-Ն Բեռնել (2.7 MB)
  Որոշում N 775-Ն Բեռնել (2.8 MB)
  Որոշում N 774-Ն Բեռնել (2.2 MB)
 • Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող Բեռնել (30 KB)
  Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող Բեռնել (28.5 KB)