Լիցենզավորում - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Լիցենզավորում

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի <<Լիցենզավորման կենտրոն>> գործակալությունը նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որը մատուցում է լիցենզավորման ծառայություններ ստորև գործունեությունների համար`

1. Շինարարության իրականացում` հաշվի համար-900005169249

2. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն` 900005169231

3. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` 900005166716

  • բնակելի, հասարակական և արտադրական
  • տրանսպորտային
  • հիդրոտեխնիկական
  • էներգետիկ
  • կապի  բնագավառներում

4. Ինժեներական հետազննում` 900005166724

5. Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն` 900005166732

Տեղեկատվություն  և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարել 011-621-761 կամ 011-621-763 հեռախոսահամարով կամ գրել նամակ info@minurban.am  էլեկտրոնային հասցեով:

 

1. Քաղաքաշինության բնագավառում տրամադրվող լիցենզիաների ստացման հայտերի օրինակելի ձևեր

2. Լիցենզավորված կազմակերպությունների ցանկ

3. Օրենսդրություն

4. Լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության օրինակելի ձև