Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայությունների վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/12


ՀՀ կառավարության մասնաշենքի (Կառավարական տուն 1)  տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման ծառայության վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/11


Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի՝ Կառավարական տուն 1, Նալբանդյան 28, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և Հայաստանի պատմության թանգարանի շենքերի արտաքին լուսավորության համակարգերի վերանորոգման և արդիականացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության  մատուցման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/29


ՀՀ Շիրակի մարզի <<Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության մատուցման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/10


«Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/21


«Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20


«Մետրոպոլիտեններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/19


«Մարզական կազմակերպությունների շենքեր և համալիրներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18


Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի N 4 հասցեում նոր ավտոկայանատեղիի կառուցման, առկա շինության վերակառուցման/հիմնանորոգման, տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության  մատուցման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/28 


<<Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց>> նոր սպորտային համալիրում լողավազանի և հրաձգարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության մատուցման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/9


«ՀՀ  տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածու»-ի վերանայման, արդիականացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17


«Գազաբաշխիչ համակարգեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/14


«Շենքեր և սենքեր անասնաբուծական, թռչնաբուծական, գազանաբուծական» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16 


«Ջերմոցներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11


«Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15


«Սառնարանային շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/10


«Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ. Նախագծման նորմեր» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13 


«Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/9 


«Առողջապահական կազմակերպությունների շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12


«Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/8


ՀՀ  Լոռու մարզի <<Լոռի-1>>, <<Լոռի-2>>, <<Լոռի-3>>, <<Լոռի-9>> և <<Լոռի-4>>, <<Լոռի-5>>, <<Լոռի-6>>, <<Լոռի-7>>, <<Լոռի-8>> միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8    


«Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/6


«Կամուրջներ և խողովակներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/7


ՀՀ Կոտայքի մարզի (թվով 69 բնակավայրը ներառող 10 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՀՔԿ-ՇԱՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 100-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆՀՀՔԿ-ՏՀԾՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 97-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆՀՀՔԿ-ՆՓՄԾՆԸ-22/1  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 98-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀՀՔԿ-ՆՓՓԾՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 96-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ