Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ


ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2


<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ>> շինարարական նորմերի մշակման  աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2


Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/33


«Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/30


Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-20/2